Estètica i emoció

Hi ha en nosaltres una recerca innata d’ordre, harmonia i proporció. Hi ha un sentit estètic en els nostres sentiments i les nostres preferències, que guia les nostres eleccions i les nostres accions. L’estètica ens acompanya en l’urbanisme de les nostres ciutats, en l’arquitectura de les nostres cases, en la decoració dels espais que habitem, en les obres dels artistes que admirem,en la nostra imatge… I hi ha estètica en la nostra ànima: en com mirem el món i com ens mostrem.

Davant una bella forma hi ha un bell pensament. Els canvis estètics en el nostre entorn i en la nostra imatge suposen canvis anàlegs a la nostra ànima. Els colors, les formes, el disseny, la disposició dels espais, les imatges, les textures… són eines que podem emprar en aquest camí cap a la recerca de l’equilibri i l’harmonia.

Proposo una mirada oberta, valenta, sincera a la nostra estètica i a la del món que ens envolta. És una proposta de mirada enfora però també i sobretot, de mirada endins.